phone +421 2 5010 9510
email meditrade@meditrade.sk
slovak language
MitraClip™
MitraClip™
Technologický prelom pre vybranú vysoko rizikovú skupinu pacientov so signifikantnou degeneratívnou mitrálnou regurgitáciou
  • MitraClip je celosvetovo prvá transkatétrová liečba mitrálnej regurgitácie, v prípadoch kedy sa nedá použiť už iné riešenie
  • Bola použitá na viac ako 100 000 pacientov po celom svete
logo
logo
logo
logo
logo
logo